เกี่ยวกับเรา

ร่วมเดินทางและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านการนัดหมายทางการแพทย์ และการเข้ารับการรักษา

การดูแลส่วนบุคคล Care Helper by ChingChing

ช่วยเหลือทุกขั้นตอนตั้งแต่ตุดนัดพบ เช่น เดินคิว ยื่นเอกสาร รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ เคลื่อนย้ายตัว พบแพทย์ ทำนัด รับยา และพูดคุยลดความเครียดระหว่างรอพบแพทย์

มุ่งเน้นไปที่ลดความซับซ้อนอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลที่มีประสบการณ์ของเรา Care Helper

Care Helper by ChingChing จัดหาการดูแลผู้ป่วยระยะยาว เป้าหมายของพวกเขาคือการได้ผู้ดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี

Care Helper by ChingChing เป็นบริบาลวิชาชีพเฉพาะทางที่จัดการแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังหรือซับซ้อน บริบาลเหล่านี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยและคนที่พวกเขารักเพื่อประเมินความต้องการของผู้ป่วยและจัดทำแผนการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมซึ่งตรงกับความต้องการและเป้าหมายของพวกเขา

Care Helper by ChingChing ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการดูแลผู้ป่วย ประสานงานการดูแลที่ผู้ป่วยได้รับจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแต่ละราย และจัดการแผนสำหรับเคมีบำบัด การฉายรังสี หรือการรักษาต่อเนื่องอื่นๆ พวกเขาจัดให้มีการเคลื่อนย้ายระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาล หรือจากโรงพยาบาลไปยังสถานดูแลอื่น เช่น สถานพยาบาล ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานดูแลระยะยาว หรือสถานดูแลที่บ้าน ความช่วยเหลือที่สำคัญที่พวกเขามอบให้จะมอบความอุ่นใจและความรู้สึกปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของพวกเขา

 

Care Helper

แคร์เฮลเปอร์ ตั้งอยู่ 173 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ เริ่มต้นจากการให้บริการเป็นเพื่อนหาหมอและได้รับโอกาสจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งสอบถาม บอกต่อ